Cytologická laboratoř a gynekologická ambulance

CGOP, s.r.o.

CGOP, s.r.o. (dříve Centrum gynekologické onkologické prevence, s.r.o.) je největší privátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla. Působí v Praze. Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu ve formě sdružení fyzických osob, na společnost s ručením omezeným bylo transformováno k 1. 1. 2009.

CGOP, s.r.o. nabízí služby gynekologické ambulance včetně expertní kolposkopie, HPV testaci a očkování, LBC, dále služby cytologické laboratoře doporučené MZČR pro screening, laboratoře patologické anatomie a ambulanci ortopedie pro dospělé.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům v naší cytologické laboratoři jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření ZDARMA, tedy cytologické průvodky, podložní skla, odběrové kartáčky a SW program pro stahování výsledků přes internet.

Akreditace klinických laboratoří u ČIA

Získali jsme osvědčení o akreditaci ISO 15189

Klinické laboratoře CGOP, s.r.o. úspěšně absolvovaly proces akreditace u Českého institutu pro akreditaci a získaly osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř č. 8192 Klinické laboratoře podle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

 Osvědčení o akreditaci ke stažení zde.

 Osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningové cervikovaginální cytologie

HPV test

Rakovinu děložního hrdla patrně způsobuje lidský papilomavir (HPV). S těmito viry se po počátku sexuálního života setká až 80% žen.

Rakovinu děložního hrdla patrně způsobuje lidský papilomavir (HPV). S těmito viry se po počátku sexuálního života setká až 80% žen. U většiny z nich se ale imunitní systém ubrání během několika měsíců po nákaze.

Pokud je žena ve věku nad 30 let HPV pozitivní, je pravděpodobné, že má virus již delší dobu a je tím pádem zvýšené riziko přednádorových změn.

Test na přítomnost HPV není prozatím součástí pravidelné preventivní gynekologické prohlídky, dělá se pouze na doporučení gynekologa u žen se sporným cytologickým nálezem nebo na vlastní žádost pacientky (samoplátce).

Jaké jsou možnosti HPV testace? Více se dozvíte zde.

 

Statistika 2016

Připravili jsme pro vás výroční zprávy naší cytologické laboratoře a pracoviště COP za rok 2016, které si můžete stáhnout na níže uvedených odkazech ve formátu pdf. V případě zájmu o statistiku Vašeho pracoviště, kontaktujte prosím svozou službu.

Výroční zpráva cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. za rok 2016.

Výroční zpráva pracoviště COP CGOP, s.r.o. rok 2016.

Kontakty

Od 13. 9. 2010 na adresu Praha 2 – Vinohrady, Vocelova 603/5

CGOP, s.r.o. Kontakt

  • Adresa: Vocelova 603/5, Praha 2
  • Telefon: 734 755 291, 734 755 292
  • Fax: 224921452
  • E-mail: recepce@cgop.cz

Screening karcinomu děložního hrdla

V rámci spuštění programu screeningu karcinomu děložního hrdla, ke kterému došlo po závěrech Komise pro screening karcinomu děložního hrdla, působící při Ministerstvu zdravotnictví ČR, počátkem roku 2008, byl stanoven okruh zdravotnických zařízení – cytologických laboratoří, které splňují náročné personální, věcné i technické požadavky na provádění screeningu, včetně nezbytného minimálního množství pravidelně prováděných cytologických vyšetření v kalendářním roce, zajištění vnitřní kontroly kvality a způsobu předávání výsledků spolupracujícím zdravotnickým zařízením.

Cytologická laboratoř CGOP těmto podmínkám plně vyhověla a Komisí Ministerstva zdravotnictví ČR byla do programu screeningu zařazena. Doporučení k zařazení naší cytologické laboratoře CGOP s.r.o. naleznete zde

Tisková zpráva z MZČR: Screeningový program má zabránit nárůstu onemocnění.

 

Novinky

Více novinek »