Gynekologie

V CGOP, s.r.o. jsou pro pacientky k dispozici dvě ambulance gynekologie vybavené ultrazvukem a videokolposkopy, které umožňují ukládání kolposkopických obrazů do dokumentace pacientky, a to i v elektronické podobě. Zároveň je každá pacientka seznámena prostřednictvím obrazovky se svým nálezem na hrdle děložním. Tuto možnost využíváme i při diagnostice ultrazvukem.

Ultrazvuk

Expertní kolposkopie

Pro případy suspektních cytologických nebo kolposkopických nálezů zajišťujeme expertní kolposkopické vyšetření  na naší gynekologii, odběry biopsií a následnou dispenzarizaci po ošetření hrdla děložního na dobu nezbytně nutnou.

Snímek normálního nálezu na čípku:

 Normální nález na čípku

Kondylomata na čípku:

 Kondylomata

Snímek suspektního nálezu na čípku:

 

Co je to HPV

HPV

Rakovinu děložního hrdla patrně způsobuje lidský papilomavir (HVP). S těmito viry se po počátku sexuálního života setká až 80% žen. U většiny z nich se ale imunitní systém ubrání během několika měsíců po nákaze.

Přenašeči jsou patrně muži, kteří jsou nositeli virů, aniž mají nějaké příznaky nebo problémy s infekcí. Také na ně mohou být tyto viry přeneseny od žen. Není to běžnou praxí, ale přítomnost papilomavirů lze detekovat ze spermatu.

HPV detekce

HPV detekce

V České republice v současné době pracuje při Ministerstvu zdravotnictví komise, která připravila program pro screening cervikálního karcinomu.

Ve všech vyspělých zemích jsou rovnocennou součástí cervikálního screenigu cytologické vyšetření a HPV detekce, cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. toto vyšetření HPV od ledna 2011 nabízí. Pokles incidence cervikálního karcinomu v zemích s dobře připraveným a fungujícím screeningovým programem byl již mnohokrát publikován a citován.

Opodstatněnost HPV diagnostiky vyplývá mimo jiné z následujícího:

  • je akceptována skutečnost, že vznik více než 99% procent CC je iniciován HPV infekcí
  • bylo tedy jasně prokázáno, že HR typy HPV jsou hlavním - i když ne jediným - etiologickým faktorem vzniku cervikálního karcinomu (CC)
  • je prokázáno, že HPV testování jako jediná metoda je schopno odhalit persistující HPV infekci ještě před tím, než je možno diagnostikovat symptomy vzniklé jako následek HPV infekce subklinicky (cytologicky) a klinicky (cervikograficky, kolposkopicky)
  • to v konečném efektu umožňuje efektivní management rizikové skupiny pacientek jak z hlediska snížení rizika vzniku onemocnění tak z hlediska ekonomického
  • HPV testace, ať už klinická nebo ve formě cílených studií, napomohla ke zmapování četnosti jednotlivých HPV typů a přípravě vakcíny proti tomuto závažnému onemocnění

Obecně se dá říci, že HPV testace má význam především u pacientek s diagnózou ASC-US, kde určuje další management právě přítomnost nebo nepřítomnost HR HPV. Testování LR HPV DNA oproti tomu nepřináší podstatnou informaci a zvyšuje cenu vyšetření.

Jak se ukázalo, testování HPV nemá také opodstatnění u diagnóz LSIL a HSIL, které jsou ve většině případů HR HPV pozitivní.

Z hlediska věkových kategorií jsou pro HPV testaci irelevantní nejmladší věkové skupiny žen, protože pozitivita v této skupině je sice uváděna až 30%, ale většina infekcí je akutních a spontánně odezní bez následků.

HPV vakcinace

Očkování proti HPV infekci chrání proti nejčastěji se vyskytujícím onkogenním typům HPV - HPV 16 a 18, které jsou příčinou přibližně 70 % případů rakoviny děložního čípku. Očkování nechrání proti všem onkogenním typům HPV, proto je nutné, aby pravidelný onkologický screening děložního čípku - prováděný při preventivních prohlídkách - pokračoval i po očkování.

V současné době jsou k dispozici dvě vakcíny - SILGARD a CERVARIX - registrované k vakcinaci proti HPV infekci - onkogenním typům HPV 16 a 18. Vakcína Silgard navíc proti kmenům HPV 6, 11 - způsobujícím až 90% případů genitálních bradavic. Vakcína Cervarix má prokázánu zkříženou reaktivitu vůči dalším dvěma onkogenním typům HPV infekce a obsahuje nové adjunas AS04, jehož cílem je navození déle trvající imunitní odpovědi. Více o vakcíně Cervarix na Zdraví pro ženy (www.zdraviprozeny.cz).

Očkovací schéma vakcíny SILGARD
1. dávka - v termínu, který si určíte Vy sama.
2. dávka - 2 měsíce po první dávce.
3. dávka - 6 měsíců po první dávce.

Očkovací schéma vakcíny CERVARIX
1. dávka - v termínu, který si určíte Vy sama.
2. dávka - 1 měsíc po první dávce.
3. dávka - 6 měsíců po první dávce.

Naše ordinace zahájila očkování vakcínou SILGARD od ledna 2007, od listopadu 2007 zahájena vakcinace CERVARIXEM.

Náš Tým

MUDr. Alena Beková

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. - pracovala od roku 1972 na gyn.por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.
  MUDr. Vítězslav Slavík

 

MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C. - od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

MUDr. Aleš kotouš

 

MUDr. Aleš Kotouš - provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

  MUDr. Hana Kašpárková

MUDr. Hana Kašpárková - provádí dispenzarizaci pacientek po ošetření hrdla děložního, zajišťuje ultrazvuková diagnostická vyšetření jak gynekologická, tak porodnická a pro registrované pacientky kompletní ambulantní gynekologicko porodnickou péči.

 

 

Renata Rottová- zdravotní sestra

Mgr. Veronika Konečná - zdravotní sestra

 

Mgr. Martina Pokorná- zdravotní sestra

Marcela Bartáková - zdravotní sestra