Cytologie

Cytologické vyšetření

Cytologické vyšetření (cytologie) je součástí preventivní gynekologické prohlídky.

Jak a proč se cytologie provádí?

Lékaři mají díky cytologii možnost předejít nemalým zdravotním problémům. Karcinom děložního hrdla je jedním ze dvou druhů rakoviny, který u nás ženy nejčastěji zabíjí.

Pokud je nález normální, pak se stěr provádí jednou za rok. Pokud výsledek cytologie vykazuje určité změny nebo je potvrzena přítomnost papilomavirů, pak se test opakuje.

Před cytologickým vyšetřením je třeba dodržet několik zásad:

  • 5 dní před kontrolou neprovádějte výplachy pochvy ani nepoužívejte vaginální čípky
  • 48 hodin před kontrolou se vyhněte nechráněnému pohlavnímu styku
  • stěr by měl být proveden nejdříve 5 dní po menstruaci.

Nedodržení těchto pravidel může zkreslit výsledek.

Cytologický stěr se natírá na podložní sklo, nabarví se a prohlíží se pod mikroskopem. Hodnotící lékař či laborant dle výsledku doporučí další postup.

Pokud se na první změny přijde včas, pak malý zákrok na děložním hrdle ženě zachrání život a v drtivé většině případů nijak neovlivňuje ani případné otěhotnění a donošení dítěte.

Cytologická laboratoř

Naše cytologická laboratoř plně vyhověla podmínkám Komise Ministerstva zdravotnictví ČR a byla zařazena do programu screeningu.

Laboratorní příručku si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz.

Přílohu k Laboratorní příručce si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz.

Mikroskop

Cytologická laboratoř je vybavena nejmodernějšími mikroskopy zn. Olympus, některé s možností fotodokumentace a s přídavným pozorovacím zařízením pro výuku a konzultace. Mikroskopy jsou průběžně obměňovány tak, aby byla zajištěna jejich špičková úroveň.

Barvení preparátů je zajištěno barvícími automaty zn. SHANDON, které pracují s nejkvalitnějšími barvícími materiály. Všechny preparáty jsou archivovány po dobu 5 let.

Barvící automaty

 

 

Normální cytologický nález:

Normální cytologický nález

 

Mykotická infekce:

Mykotická infekce

 

Cytologický obraz přednádorové léze:

Suspektní cytologický nález

Svoz materiálu a následný rozvoz výsledků zajišťujeme vlastními prostředky. Výsledky předáváme jak písemně, tak na elektronickém nosiči médií (disketách) do týdne, nabízíme i možnost stahování výsledků přes internet. V případě potřeby STATIM do druhého dne. Laboratoř hodnotí ročně 150 000 cytologických stěrů.

Spolupracujeme se 120 gynekology.

Nabídka služeb

CGOP, s.r.o. nabízí pro všechny gynekologické praxe i nemocnice vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice a vulvy).

Množstvím vyšetřených gynekologických cytologií se řadíme mezi největší cytologické laboratoře v České republice.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům v naší cytologické laboratoři jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření ZDARMA, tedy cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.

Od ledna 2011 patří Cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. mezi pracoviště, která mohou provádět zdravotními pojišťovnami hrazené vyšetření HPV, jako součást prevence karcinomu děložního čípku.

Seznam laboratoří, které mohou provádět vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního čípku, naleznete na www.cyt.cz.

Vyšetření jsou hrazena zdravotními pojišťovnami v případě, že se jedná o upřesnění diagnózy prekancerózy hrdla děložního, (především u ASC-US), tj. celkem asi u 4% všech cytologicky vyšetřovaných žen.

Pojišťovnami je hrazena pouze detekce 13-ti High Risk typů bez specifikace konkrétního typu HPV (firma Digene - Hybrid Capture 2).

Vyhláškou č. 397/2010 Sb. došlo ke změně v Seznamu zdravotních výkonů s tím, že byl do Seznamu nově zařazen kód 95201 - Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla. Tento výkon bude dle podmínek ve Věstníku MZ č. 7/2007 nasmlouván zdravotními pojišťovnami pouze největším akreditovaným cytologickým laboratořím. Lékaři gynekologové by nadále měli stěry z čípku na toto specielní vyšetření posílat pouze do těchto akreditovaných laboratoří, podléhajících pravidlům datového auditu pro vyhodnocení screeningového programu.

Naše laboratoř patří mezi akreditovaná pracoviště, která mohou nový kód vykazovat. Z tohoto důvodu jsme naší laboratoř vybavili moderní technikou pro zpracování a vyhodnocení materiálu pro HPV testaci a jsme připraveni přijímat požadavky na tento typ vyšetření.

Naše laboratoř Vám dodá odběrové soupravy i žádanky zdarma. Požádejte si o ně laskavě u svých svozů, případně na tel. 739 030 678.

Vyšetření HPV nabízíme i pro samoplátce. V takovém případě je cena za vyšetření 1.500,-Kč.

Předávání výsledků

Výsledky všech vyšetření jsou předány vždy maximálně do týdne. Spolupracujícím lékařům nabízíme zdarma SW program pro stahování výsledků přes internet, výsledky všech vyšetření jsou tak zadávajícímu lékaři předány elektronickou formou do tří dnů, průvodky pak při řádném svozu nejdéle do týdne.

Materiál k vyšetření je svážen přímo z ordinací na náklady CGOP, s.r.o. v dohodnutých termínech nejméně 1x týdně.

 

HOT-LINE pro lékaře

Informace operativně a zdarma

739 030 678

pondělí - pátek

9.00 hod - 16.00 hod

Na tomto telefonním čísle je v pracovních dnech v uvedených hodinách pro potřeby gynekologických ordinací naše laborantka.

Nabízíme též na vyžádání možnost zpětného vytáčení Vašeho telefonního čísla, aby účet za tyto telefonáty neslo naše pracoviště a ne Vy!

 

Náš tým

Vedoucí lékař:
MUDr. Alena Beková, M.I.A.C.
hodnotí cytologické stěry, odebrané pacientkám po expertním kolposkopickém vyšetření, kontroluje suspektní nálezy vyřazené cytotechnology a provádí náhodné kontroly negativních nálezů v rámci vnitřní kontroly kvality.
Lékaři:
         MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C.
         MUDr. Aleš Kotouš
Cytotechnologové:
Eva Jandová CT-IAC(gyn), zdrav.laborantka  
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Zora Vodrlindová CT-IAC(gyn), zdrav.laborantka  
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Zdenka Roškotová CT-IAC(gyn), zdrav.laborantka  
Dana Bendová CT-IAC, zdrav.laborantka
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Helena Divecká, zdrav. laborantka 
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Petra Lochmanová, zdrav. laborantka
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Jitka Miksová, zdrav.laborantka
absolvent Ostravské univerzity v Ostravě
obor gynekologická cytodiagnostika
Bc. Elena Lachmanová, zdrav. laborantka
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů 
Linda Dostálová CT-IAC, zdrav. laborantka
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Bc. Jaroslava Tichá, zdrav. laborantka
absolvent Evropské školy povolání cytotechnologů
Petra Laštovková, zdravotní laborantka
absolvent Ostravské univerzity v Ostravě
obor gynekologická cytodiagnostika
Mgr. Petra Jandová, zdravotní laborantka 
 
Sanitářky:
Svetlana Rozbeská
Vladislava Roubíčková