O nás

Historie

CGOP, s.r.o. je největší zdravotnické zařízení, poskytující komplexní služby v prevenci karcinomu děložního hrdla.

Bylo založeno již v roce 1994 jako jedno z prvních zařízení tohoto typu ve formě sdružení fyzických osob, na společnost s ručením omezeným bylo transformováno k 1. 1. 2009.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření zdarma, tedy cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.

Služby společnosti CGOP, s.r.o. spočívají  v komplexním vyšetřování gynekologické cytologie (onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice a vulvy), dále pak nabízíme kompletní bioptickou službu, a to pro všechny gynekologické, chirurgické, kožní, gastroenterologické, ORL, urologické praxe i nemocnice.

Pro případy suspektních cytologických nebo kolposkopických nálezů zajišťujeme expertní kolposkopické vyšetření v naší gynekologické ambulanci, odběry biopsií a následnou dispenzarizaci po ošetření hrdla děložního na dobu nezbytně nutnou.

V roce 2009 jsme naše služby rozšířili o ambulanci ortopedie pro dospělé.

Zakládající lékaři

Zakládajícími lékaři, kteří i nadále poskytují své služby v rámci CGOP, s.r.o. jsou:

MUDr. Alena Beková

MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. - pracovala od roku 1972 na gyn.por. klinice FN Královské Vinohrady. Pod vedením prof. MUDr. J. Kaňky, DrSc., který se zasloužil o vznik center onkologické prevence v Československé republice, se věnovala problematice karcinomu děložního hrdla. V současné době je prezidentkou Společnosti klinické cytologie a členkou Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař cytologické laboratoře.
MUDr. Vítězslav Slavík


MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C. - od roku 1973 pracoval na onkogynekologickém oddělení 1. gynekologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a to pod vedením doc. MUDr. J. Herolda, CSc., jednoho z prvních cytologů v Československé republice a MUDr. Odona Dvořáka, DrSc. V současné době je členem Mezinárodní cytologické akademie. V rámci CGOP pracuje jako vedoucí lékař gynekologických ambulancí.

Náš tým

Kontaktní formulář