Poskytujeme jednotné vybavení zdarma

CGOP, a.s.27.04.2009

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření zdarma, tedy cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.

Kvůli sjednocení a standardizaci metodiky odběru, zpracování vyšetřovaného materiálu a reportování výsledků poskytujeme spolupracujícím lékařům jednotné vybavení pro provádění cytologických vyšetření zdarma, tedy cytologické průvodky, podložní skla a odběrové kartáčky.