HPV detekce

12.01.2011

Pojišťovnami hrazené vyšetření HPV

Cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. patří mezi akreditovaná pracoviště, která mohou provádět zdravotními pojišťovnami hrazené vyšetření HPV, jako součást prevence karcinomu děložního čípku.

Vyšetření budou hrazena zdravotními pojišťovnami v případě, že se jedná o upřesnění diagnózy prekancerózy hrdla děložního, (především u ASC-US), tj. celkem asi u 4% všech cytologicky vyšetřovaných žen.

Pojišťovnami bude hrazena pouze detekce 13-ti High Risk typů bez specifikace konkrétního typu HPV (firma Digene - Hybrid Capture 2).

Vyhláškou č. 397/2010 Sb. došlo ke změně v Seznamu zdravotních výkonů s tím, že byl do Seznamu nově zařazen kód 95201 - Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru pro screening karcinomu děložního hrdla. Tento výkon bude dle podmínek ve Věstníku MZ č. 7/2007 nasmlouván zdravotními pojišťovnami pouze největším akreditovaným cytologickým laboratořím. Lékaři gynekologové by nadále měli stěry z čípku na toto specielní vyšetření posílat pouze do těchto akreditovaných laboratoří, podléhajících pravidlům datového auditu pro vyhodnocení screeningového programu.

Naše laboratoř patří mezi akreditovaná pracoviště, která mohou nový kód vykazovat. Z tohoto důvodu jsme naší laboratoř vybavili moderní technikou pro zpracování a vyhodnocení materiálu pro HPV testaci a jsme připraveni přijímat požadavky na tento typ vyšetření.

Naše laboratoř Vám dodá odběrové soupravy i žádanky zdarma. Požádejte si o ně laskavě u svých svozů.

Vyšetření HPV nabízíme i pro samoplátce. V takovém případě je cena za vyšetření 1.500,-Kč.